Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

2. Ulusal Heyelan Sempozyumu 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek.

Mayıs 07, 2018

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü) tarafından 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu düzenlenecektir.


Sempozyumun amacı heyelan konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, STK ve özel teşebbüs temsilcilerini aynı platformda buluşturarak;
  • Eşgüdüm ve işbirliğini arttırmak, 
  • Mevzuat ve çalışmalardaki boşlukları belirleyerek, görev ve sorumlulukları netleştirmek, 
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında elde edilen bilgi ve tecrübeleri paylaşmak, 
  • Politikalar üreterek Afet Yönetimini doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirmek, 
  • Ulusal Heyelan Sempozyumunu her iki yılda bir düzenleyerek geleneksel hale getirmektir.
https://heysemp2018.afad.gov.tr/