Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

2017 YILI KURBAN KOMİSYONU KARARLARI

Temmuz 21, 2017

T.C.

EDİRNE VALİLİĞİ

Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı

 

Karar Tarihi: 11.07.2017

Karar No      : 01

 

2017 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu, Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Engin DURMAZ’ın başkanlığında aşağıda adı ve unvanı yazılı üyelerin katılımı ile saat 10:00’da Edirne İl Müftülüğünde, 01.09.2017 tarihinde idrak edilecek Kurban Bayramı nedeniyle, halkımızın, kurbanlarını sağlık, temizlik ve ibadet kurallarına uygun bir şekilde kesmeleri ya da kestirmelerine yardımcı olmak, kurban hizmetlerini yürütmek, kurban kesim, satım yerlerini ve kurallarını belirlemek üzere toplandı.

 

  Buna göre;

 

1- Kurbanlık hayvan kontrollerinin 5996 sayılı Kanun gereği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığının işbirliği ile yapılmasına, kurban satışlarının Edirne Ticaret Borsası Büyük döllük Yolu üzerinde Ticaret Borsası canlı hayvan satış Tesisleri içerisinde yapılmasına, bu yerin dışında, herhangi bir yerde satış yapılmaması için Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve Belediye Zabıtası'nca tedbir alınması ve takip edilmesine,

 

2-            Kurban kesim yeri olup izni olmayan veya kurban kesim yeri açacak olanların en geç 07/08/2017 günü saat 17:00’a kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri için uygun vasıtalarla ilan yapılmasına veya yaptırılmasına, yapılan müracaatların ilgili müdürlüğümüzce denetleme ve değerlendirmesi yapılarak kesim yeri izni alanların listesinin en geç 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığına sunulmasına,

 

3-            Kurbanlık satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 14.08.2017 tarihine kadar DHYS ( Din Hizmetleri Yönetim Sistemi) ne girilmesine, kurban satış ve kesim yerlerinin 17 Ağustos 2017 Perşembe gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların internet sitelerinde yayınlanmasına,

 

4-            Şehir merkezinde, cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında veya site içi gibi ortak kullanım alanlarında, nehir ve su kanalları kenarlarında  kurbanlık hayvan kesimleri yapılmamasına,

 

5-            Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince, ilgili uzman kişilerden de faydalanarak, kurban kesimi konusunda kasaplara ve kurban hizmetlerinde görev alacak tüm personele yönelik görev alanları ile ilgili kursların düzenlenmesine, ilgili kurumlar tarafından kurbanlık satış ve kesim yerlerinde görev yapacak personelini tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlenmesine, kesim yerlerinde, "Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanların görevlendirilmesine, belgesi olmadan kesim yapan kişiler ve yaptıran iş yerleri hakkında cezai işlem uygulanmasına, kurban kesim yerlerinde görev yapan personele İl Müftülüğü, Belediye, Ticaret Borsası ve  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından “Görevli Kimlik Kartı” vermeye yetkilendirilmesine,

 

6-            Kurbanlık hayvan kesimlerinin, çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile Komisyonun önceden belirlediği kesim yerlerinde; köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılmasına, meralarda, mezarlıklar ve karayolları kenarlarında kesim yapılmamasına, kan sızıntısı ve atıkların çevreye dağılmaması için gömülmesine, kesim alanı ve çevresine evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak şekilde önlemler alınmasına, halkın, vaaz ve hutbelerde bu konuda aydınlatılmalarına, kolluk kuvvetlerince kontrol ve takip edilmesine,

 

7-            Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ile “HaySag” isimli mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu web sayfası ve mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlarımız bilgilendirilmesine,

 

8-            Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak arşivlenmesine, yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenmesine, Kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılmasına,

 

9-            Kurban kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan amacına matuf bir şekilde değerlendirilmesi hususunda kesim yeri sahiplerince fiziksel vb. tedbirlerin alınması ve İçişleri Bakanlığı’nın 04.10.2013 tarih ve 68303338-3503 sayılı genelgesiyle kurban derisi, bağırsak toplamasına yetki verilen kuruluşlarca deri ve sakatatların toplanacağı özel mekanlar oluşturulmasına,

 

10-        Küçük ve büyük baş kurbanlık hayvanlarının satış ve kesim yerlerinin ve ayrıca kurbanlık kesim kurallarının Belediye ilanı,  radyo, televizyon ve basın kuruluşları vasıtasıyla duyurulmasına, bunun için 21/08/2017Pazartesi günü tarihinden itibaren Kurban Bayramına kadar Edirne Belediyesince yeterli sayıda ücretsiz Bilboard tahsis edilmesine, billboardlara asılacak afişlerin Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi tarafından bastırılmasına,

 

11-        Belediye ve köy muhtarlarınca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

 

12-        Kurban satış ve kesim yerlerinde kurban kesimi için gerekli alt ve üst yapının Belediye Başkanlığı ile Kurban kesimi ve satımını yapacak yerlerin yetkili ve sorumlularınca oluşturulmasına, ayrıca kurban atık ve çöplerinin Belediye Başkanlığınca toplanarak alınması ve uygun bir yere gömülmesine,

 

13-        Kurban Kesim Yeri izni almak isteyenlerin kesim yeri başına en az 500 TL yatırmaları, fazla kesim yapanların bu miktarı gönüllü olarak artırarak Kurban Hizmetleri Komisyonunun Halk Bankası Edirne şubesi nezdinde açılan TR79 0001 2009 3350 0005 0000 76 İBAN ve 0335 05000076 Hesap no’lu Kurban Hizmetleri Komisyonu hesabına 07/08/2017 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar yatırmalarına, yatırmayanlar ve kurban kesim günlerinde hizmetin gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmeyen, aksamasına ve zayiine sebep olan Kurban kesim yeri sahipleri veya yetkilileri hakkında 21.06.2017 tarih ve 30103 sayılı 2017 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ’İN 19.maddesine istinaden “İdari Para Cezası” uygulanmasına,  

Açılan hesaba, kurban kesim yeri yetkililerince yatırılacak olan en az 500 TL’nin sürecin sonunda hizmet giderlerine mahsuben harcanması, hesaba gerektiğinde para yatırılması veya çekilmesi muhasebat iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi için Muhammet GEDİK ve Salih TATLI’nın görevlendirilmeleri ve yetkilendirilmelerine, kesim yerlerinde görevlendirilenlerin kullanımı için “GÖREVLİ KARTLARI”nın çıkartılmasına, kurban hizmetlerinin gerektirdiği tüm masrafların Kurban  Komisyonunun  hesabından karşılanmasına, Kesim yerlerinde çalışacak görevlilerin isim listesinin ve sağlık raporlarının Kurban Komisyonuna sunmalarına,

 

14-        Kurban kesim yerlerinde İl Müftülüğü tarafından yeterli sayıda görevli bulundurulmasına (Din Görevlisi), İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince denetlenmesine, kurban komisyonu üyelerine ve görevlendirilen diğer personellere,  Kurban Komisyonu hesabından kişi başına günlük en az olmak üzere 75,00TL ödenmesine, bu hesapta kalan paranın Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi hesabına aktarılmasına,

 

15-        Kurban satış yerlerinde komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulmasına, bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekimler, Veteriner Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenmesine,

 

 

16-        Özel mülkünde kurban kesecek olanların, kurban atıklarını çöplere atmayıp mülkü içinde uygun bir yere gömerek tedbir almalarına ve bu hususun Belediyece anons edilerek halkın uyarılmasına,

 

17-        Kurbanlık hayvan satış yerlerinin tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların bireysel                                       ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine,

 

18-        Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilmesi için kesim yeri yetkililerince tedbir alınmasına, kurban sevk ve hareketlerinin 17 Ağustos 2017’den tarihinden önce başlamaması için Belediye Başkanlığımız ve muhtarlıklarca halkın uyarılmasına, bu hususun Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımızca takip ve kontrol edilmesine,

 

19-         Mezbaha ve kurban kesim yerlerince kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi için gerekirse randevu sistemi uygulanmasına, ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı, temizlik ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin mezbaha ve kesim yerlerince alınmasına, kesimi gerçekleşen kurbanların biran önce parçalanarak teslim edilmesine, bunun sağlanamaması durumunda gerekli soğuk saklama koşullarının oluşturulmasına,

 

20-         Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar olmak üzere, sağlık, çevre sağlığı, temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, toprak içine kireçlenerek derince gömülmek suretiyle imha edilmesi vb hususların İl Müftülüğünce vaaz ve hutbelerde halka anlatılması, Belediye tarafından da periyodik olarak anons edilmesine,

 

21-        Kurbanlık hayvanların sağlıklı, besili, Veteriner Sağlık Raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi ve kulak küpesi olan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesine, bu hususun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzce denetlemelerde göz önünde bulundurulmasına, Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıtası ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından da takip ve dikkat edilmesine,

 

22-        Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve İl Müftülüğü görevlilerince kurban kesim ve satış yerlerinin koordineli olarak denetimlerini yapmalarına,

 

23-        Veteriner Sağlık Raporu, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport ve kulak küpesi bulunmayan hayvanların, kurbanlık satış ve kesim yerlerine girişinin yasaklanmasına,

 

24-        Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır ve koyun/keçi cinsi hayvanların kulak küpelerinin Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilmesine, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılmasına ve hayvan pasaportlarının en yakın İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi (7) gün en son (11 Eylül 2017) içinde teslim edilmesine, İlgili kurumca veri tabanından düşülmesine,

 

25-        Söz konusu (21.maddedeki) bilgilendirmenin, vekâletle kurban kesim organizasyonu yapan, kişi, dernek, vakıf ve kurumlar ile özel mülkünde kurban satış ve kesimi yapan üreticilere de yapılmasına,

 

26-        Kurban kesim yerlerinde Sağlık Muayenesi yaptırmış olanlar ve Hayvan Kesim Belgesi bulunanların kasap olarak görevlendirilmesine,

 

27-        Kurban kestirecek vatandaşlardan, küçükbaş hayvanlar için 50TL, büyük baş hayvanlar için 250 TL sadece kesim ücreti alınmasına,

28-         Kurbanlık satış yerlerine küpesiz, iki yaşını doldurmamış büyükbaş ile bir yaşını doldurmamış küçükbaş hayvanların, gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların girişlerinin önlenmesine, kesimlerine müsaade edilmemesine,

 

29-        Kurbanlık hayvan satış yerinin öncesi ve sonrasında Edirne Ticaret Borsası'nca dezenfekte edilmesine,

 

30-        “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” Ek-6  her kurban satış ve kesim yeri için komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulur. 60 puan üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altı değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenir. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen Kurban Satış ve Kesim Yerleri’nin giriş yerlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılır ve Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60 a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine,

 

31-        Kurban satım ve kesim yerleri ile ilgili olarak mevzuata aykırı durumlarda Tebliğ’in 19. Maddesinde belirtilen cezai hükümlerin ilgili kurum ve kuruluşlarınca uygulanacağına;

 

Cezai hükümler

(1) İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:

a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 203 TL,

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 50.975 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.267 TL cezai işlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.097 TL idari para cezası uygulanır.

ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne aykırı hareket edenlere hayvan başına 2752 TL idarî para cezası uygulanır.

d) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL idari para cezası uygulanır.

e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

 

 

32-        Belediye Başkanlığı, kurban satım ve kesim yerlerinde, Kurban Tebliği’nin 15. Maddesinde belirtilen Yönetim Planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutmalarına, kurbanlık hayvanın kaçarak çevresine ve insanlara zararlı duruma gelmesi ihtimali dahilinde hayvanı yakalayacak bir ekibin de hazır bulundurulmasına,

 

33-        2017 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Yurt İçi Genelgesi ile 18.08.2002 tarih ve 24850 Sayılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde, Kurbanlarını gerek Yurt içi gerekse Yurt dışında Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının müşterek organizesi ile kestirmek isteyen vatandaşlara yardım ve öncülüğün İl Müftülüğümüzce yapılmasına,

 

34-        Bir sonraki toplantıda Kurban Bayramında görevlendirilecek personelin isimlerinin ve iletişim bilgilerinin tespit edilerek komisyona teslim edilmesine,

 

35-        Komisyon Kararlarının ilgili Kurum ve Kuruluşlarca uygulanmak üzere gönderilmesine,

 

36-        15.08.2017 Salı günü saat 10:00’da Komisyonumuzun yeniden İl Müftülüğü binasında toplanmasına,

 

 

37-        Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 21.06.2017 tarih ve 30103 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” in hükümlerinin uygulanmasına ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilmesine,

 

Toplantıya katılan üyelerce oy birliği ile karar verilerek imza altına alındı. 11/07/2017

 

BAŞKAN

 

 

Engin DURMAZ

Vali Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜYE

 

Emrullah ÜZÜM

İl Müftüsü

Ü Y E

 

Dr. Kamil Sani ÖNGÖREN

İl Sağlık Müdürlüğü

ÜYE

 

Dr. Burcu BAKAR

Halk Sağlığı Müdürlüğü

 

 

 

 

ÜYE

 

 

Merve ERGÜL

Çevre ve Şehircilik Müd.

Ü Y E

 

Nazan TÜRKARSLAN

Gıda Tarım ve Hyv.Müd.

ÜYE

 

Soyuhan BARLAS

Belediye Başkanlığı

 

ÜYE

 

Erdem KÖSE

Orman ve Su İşleri Müd.

Ü Y E

 

Kamil URAN

Edirne Ticaret Borsası

  ÜYE

 

Mehmet AKBAŞ

İl Müftülüğü

 

ÜYE

 

Muhammed GEDİK

T.D.V. Şb. Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  L  U  R

…./07/2017

 

Günay ÖZDEMİR

Vali