Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Edirne ilinin biyoçeşitliliği mercek altında!

Ocak 03, 2018

Ulusal Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Edirne ilinin 2017 yılı Biyoçeşitlilik İzleme Raporu tamamlandı. Orman ve Su İşleri Edirne Şube Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan UBENİS izleme görevlisi Erdem KÖSE tarafından yapılan izleme çalışmalarında, nesli tehlike altında olan 4 bitki türü ile 5 hayvan türünün yaşam alanlarında izleme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Edirne ilinde biyoçeşitliliği zengin ve hassas ekosistem olarak belirlenen Gölbaba bataklığı, Tavuk Ormanı ve Mecidiye Kayalıklarında her ay izleme çalışmaları yapılmıştır.


1- Edirne Sümbülü - Bellevalia edirnensis (endemik ve nesli tehlike altında (CR)

2- Edirne Sümbülü - Edirne’de 6 lokasyon, Kırklareli’nde 1 lokasyon ve Yunanistan’da bir lokasyon olmak üzere dünyada toplam 8 lokalitede kaydı bulunmaktadır

3- Şehit Karanfili - Dianthus ingoldbyi (endemik ve nesli tehlike altında (CR)

4- Şehit Karanfili - Dünya’da Türkiye ve Yunanistan’da yayılış gösterir.

5- Şehit Karanfili - Türkiye’den Çanakkale (4 lokasyon) ve Edirne’de (2 lokasyon) kaydı bulunmaktadır.

6- Boğaz keteni - Linum tauricum subsp. bosphori (endemik ve nesli tehlike altında (CR)

7- Boğaz keteni - subsp. bosphori alttürü sadece İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’dan bilinmektedir.

8- Sultan Papatyası - Tripleurospermum baytopianum (endemik ve nesli tehlike altında (EN)

9- Sultan Papatyası - Türkiye’den sadece Edirne ve Çanakkale’de yayılış göstermektedir

10-Melez Yemlik - Geropogon hybridus (endemik)

11-Rumeli Çançiçeği - Campanula rumeliana subsp. rumeliana (nesli tehlike altında (CR)

12-Rumeli Çançiçeği -Dünyada Yunanistan ve Bulgaristan’da yayılış gösterir.Türkiye’den ilkez 1993 yılında Özhatay ve ark tarafından Mecidiye kayalıklarındantoplanmış ve Türkiye için yeni kayıt olarak Trachelium jaquini olarak verilmiştir.Daha yapılan incelemerle farklılığı ortaya konulmuş ve T. jaquini subsp. dalgiciorumolarak isimlendirilmiştir. Uzun yıllar sadece bu bölgeden bilinen bir endemik olarak kalmıştır.2012 yılında yayınlanan Türkiye Bitki Listesinde bu türün Campanula rumeliaca subsp. rumeliaca olduğu bildirilmiştir.Bu tür Türkiyeden sadece Mecidiye-İbrice limanı arasında ve İtalyan koyu civarındaki tepeliklerde bulunan çıplak kalker kayalıklarında bulunmaktadır.

13-Gri Balıkçıl - Ardea cinerea

14-Gri Balıkçıl: Edirne ilindeki Tavuk Ormanı önemli üreme alanlarıdır.

15-Gri Balıkçıl: Tavuk ormanında bulunan ağaçlara yuva yaparak ürerler.

16-bahçe çintesi - Emberiza cirlus

17-Karabaşlı iskete - Spinus spinus

18-Kocabaş - Coccothraustes coccothraustes

19-mavi baştankara - Cyanistes caeruleus

20-Saka - Carduelis carduelis

21-sığırcık - Sturnus vulgaris

22-küçük batağan - Tachybaptus ruficollis

23-Küçük karabatak - Microcarbo pygmeus

24-Şahin - Buteo buteo

25-Yalıçapkını - Alcedo atthis

26-ağaç kurbağası - Hyla orientalis

27-Oluklu kertenkele - Pseudopus apodus

28-Oluklu kertenkele: Oluklu kertenkelenin yılan sanılması ve diğer yılanlar gibi öldürülmesi tarım zararlıları için bir denge unsuru olan bu hayvanların populasyonlarının hızla azalmasına neden olmaktadır.

29-Su maymunu - Myocastor coypus

30-Su maymunu:Anavatanı Güney Amerika'dır. Kürkleri için bu yüzyılın başlarında Avrupa'ya getirilmiş ve daha sonra Avrupa'nın birçok ülkesine yayılarak doğal yaşamın bir parçası olmuşlardır.

31-Su maymunu:Türkiye'de Edirne ve Iğdır'dan kayıtları vardır

32-Tırmanan çekirgeler olarak bilinen Acrididae çekirgeleri

33-Tırmanan çekirgeler olarak bilinen Acrididae çekirgeleri

34-Yusufcuk - Anax

35-Yusufcuk: Yusufçuk adını, yüz güzelliği ve rengarenk kaftanı ile meşhur Yusuf peygamberden aldığı iddia edilir

36-Yusufcuk: Helikopter böcekleri olarak da bilinen yusufçuk böcekleri göl, akarsu ve dingin su birikintilerinde bulunurlar.
Kız böceği, su bakireleri, helikopter böceği ve iğnecik gibi isimlerde kullanılmaktadır.

37-Yusufcuk: Güneşli havaları severler. Bu nedenle sıcak havalarda sıkça yusufçuk böceğine rastlayabiliriz.bu böceklerin en önemli özelliği bulunduğu yerlerde tek olmak istemeleri ve bu nedenle de çevrelerindeki diğer böcekleri uzaklaştırmalarıdır.

38-Curculio elephas

39-Polyommatus sp.

40-Edirne UBENİS İzleme Görevlisi Erdem KÖSE

41-Tavuk Ormanı

42-Gölbaba

43-Mecidiye Kayalıkları