Skip Navigation LinksAna Sayfa > Güncel Belgeler ve Formlar > TEHLİKELİ KÖPEKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TEHLİKELİ KÖPEKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 14. maddesinin l bendinde; ‘‘ Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.’’ hükmü yer almaktadır.
Bu hükme uymayanlara Kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 3.434 TL. idari para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.
Bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla Kanunda belirtilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa haricinde ülkemizde Kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair Bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makam Oluru ile bir komisyon oluşturulmuş olup Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan Pitbull Terrier ve Japanese Tosa’ya Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir.

Ayrıca, tehlikeli köpekleri bulunduran hayvan sahiplerinin aşağıdaki hükümlere uymaları gerekmektedir.

1-) Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve yukarıda belirtilen ırkların melezlerini bulunduran hayvan sahipleri söz konusu talimatın yayımından itibaren üç ay içinde İl Hayvan Koruma Kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldıracak, altı ay içerisinde kısırlaştırarak, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim edeceklerdir.

2-) Köpeğine ve kendisine ait bilgileri ilgili belediyeye kayıt yaptıracaklardır.

3-) Adres değişikliği olması halinde ilgili belediyeye bildirecektir.

4-) Köpeğin ölmesi halinde köpeğine ait bilgi ve belgeleri 7 gün içinde ilgili belediyeye teslim edecektir.

5-) Mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizleyecektir.

6-) Köpeğin üzerinde belli bir uzaklıktan görülebilecek şekilde tasarımlanmış ve geceleri yansıtıcı özelliği olan bir tasma takılacak ve tasmaya bağlı kayış yerine zincir kullanacaktır.

7-) Köpeğin gezdirilmesi sırasında dayanaklı malzemelerden yapılmış ağızlık takacaktır.

8-) Binada tehlikeli bir köpek olduğunu belirten uyarı levhaları köpeğin olduğunu binanın tüm giriş yerlerine asacaktır.

9-) Köpek; binanın içinde veya dışında kapalı bir alanda olduğunda, kaçamayacağı ve binaya gelen ziyaretçilere zarar vermeyeceği bir şekilde barındıracaktır.

10-) Tüm veteriner kliniklerine bakım ve tedavi amaçlı gelen tehlike arz eden köpeklerin veteriner hekimler odası tarafından ilgili Valiliğe yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Aşağıda bahsi geçen köpeklere ait resimler mevcut olup ilgili kişilere duyurulmasına…