Skip Navigation LinksAna Sayfa > Güncel Belgeler ve Formlar > Avcılık Belgesi

AVCILIK BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  • Avcılık Belgesi Başvuru Dilekçesi
  • İkametgah Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi( Kurs Bitirme Belgesinin Aslı ya da Noter Onaylı Fotokopisi İl Müdürlüğünde Kalacaktır)
  • Aslı Görülmek Şartıyla; Süresi Geçmemiş Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Fotokopisi,
  • Sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel olmayan sabıka kaydı, ( Süresi geçmemiş yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenlerden sağlık raporu ve sabıka kaydı istenmez)
  • 3 Adet Resim
  • Vergi Dairesi Alındı Belgesi
  • Yivsiz Silah Ruhsatı Fotokopisi ve aslı
  • 1 Adet Naylon Kapaklı Dosya

Avcılık Sertifikası ve Avcılık Belgesi Alanlar İle Avcılık Belgesini İptal Ettiren
Şahısların Durumunu Gösterir Tablo