Skip Navigation LinksAna Sayfa > Güncel Belgeler ve Formlar > Avcı Eğitimi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Avcı Eğitimi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Madde 10 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)


Kurslara başvuruda bulunan;

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylardan;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,b) 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu Maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Kimlik belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,

4) 403 sayılı Kanunun 29 uncu Maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge,c) Batı Trakyalı Türklerden;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Kimlik belgesinin Kurumca onaylı sureti,

3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,

4) Emniyet makamlarından alınacak ikamet tezkeresi,

5) Türklük belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,d) Yabancı uyruklu adaylardan;

Mütekabiliyet esasları çerçevesinde uyruğundaki ülkesinden aldığı avcılık belgesi Türkiye'de geçerli olmayan veya ilk defa avcılık belgesi alacak olan yabancı uyruklu adaylardan;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Pasaportunun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

3) Türkiye'de ikamet iznine dair belge,

4) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

5) Avcılık belgesi almaya engel halinin bulunmadığına dair sağlık beyanı,

istenir.