Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yapılan Çalışmalar > Projeler

 Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı

Gala Gölü Milli Parkı’ nın koruma-kullanma dengesini sağlamayı hedefleyen Uzun Devreli Gelişim Planı yaptırılmasına yönelik olarak, 31.07.2009 tarihinde saat 14:00 da gerçekleştirilen Uzun Devreli Gelişim Planı Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi için 6 adet ihale dosyası satılmış olup, 5 istekli ihaleye katılmıştır. İhale Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi olduğundan iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Mali tekliflerin sunulması aşaması 27-28 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilmiş ve en uygun teklifi veren BELDA Proje Danışmalık firması 215.000 TL bedelle ihaleyi kazanan olarak belirlenmiş, 25 Eylül 2009 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalanarak geçerlilik kazanmıştır.

 

Planın hazırlanma süreci idarede geçen süreler hariç 420 günü kapsamakta olup, 2011 yılı Temmuz ayında son aşama olan kurum görüşlerinin alınması sürecine girilmiştir.

 

Kurum görüşlerinin öngörülen toplanma süreleri de göz önüne alındığında; 2012 yılı ilk aylarında planın onaylanması ile birlikte, milli park içerisindeki mutlak koruma alanı, sınırlı kullanma alanı ve kontrollü kullanım alanları belirlenecek olup, her türlü sosyal veya kültürel faaliyet için ayrılmış alanlar oluşturulacaktır. Ayrıca, Yöresel Ekonomi ve Ekoturizmin Geliştirilmesine Yönelik Stratejilere bahsi geçen planda yer verilmiş olup bunlardan bazıları; istihdamı artırmak amacı ile alan kılavuzluğu, servis elemanı, bakım ve koruma görevlisi gibi alanlarda personelin istihdam edilmesi, ekoturizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, yöresel/geleneksel ürün satışının desteklenmesi ve bu ürünlerden bir marka veya imajın yaratılması, Milli Park yakın çevresindeki yerleşimlerde konaklama faaliyetlerinin geliştirilmesi halkın bu konuda ziyaretçileri evlerinde ağırlamasına ve bu sayede gelir elde etmelerinin sağlanması, arıcılık ve balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi olarak belirtilebilir.