Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yapılan Çalışmalar > Biyolojik Çeşitlilik İle İlgili Uygulamalar

Biyolojik Çeşitlilik İle İlgili Uygulamalar


2872 sayılı kanun çerçevesinde Bakanlıktan verilen araştırma izinlerinde mihmandar olarak görevli arkadaşlarımız bulundurulmakta, gözetim ve denetimlerimiz bu konuda devam etmektedir.

 

Ancak, yukarıda bahsedildiği gibi kara ve demiryolu hudutlarına yakınlığı sebebiyle özel bir önem arz eden Edirne ilinde diğer illerden toplanan örnek bitkiler sınır kapılarından illegal yollarla yurtdışına çıkarılmak istenirken gümrük muhafaza müdürlüğünce yapılan incelemelerde tespit edilmekte, konu hakkında şube müdürlüğümüze bilgi verilmektedir. Şube Müdürlüğümüzde 2872 sayılı kanun çerçevesinde gerekli uygulamaları şahıslara yapmakta olup bu konuda da ulusal basında uygulamalarımız yer almaktadır. Son olarak endemik bitki türü olmakla birlikte koruma altında bulunan ters lale soğanlarının Hollanda vatandaşı kişiler tarafından yurtdışına çıkarılmak istenmesi ile ülkemize ait böcek türlerinin Çek Cumhuriyeti vatandaşı kişiler tarafından aynı yöntemle yurtdışına çıkarılmak istenmesi ile gündemdeki yerini almıştır.