Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yapılan Çalışmalar > Faaliyetler

2012 Yılı dahil Yapılan Çalışmalarımız

Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Avcı Eğitimi Kursları düzenlenmiştir. Aşağıda bu kursların yıllara bağlı dökümleri yer almaktadır. Kursların ilk başladığı yıllarda açılan kurs sayısı ve katılımcı adedi maksimum seviyede iken Edirne ilindeki avcılık potansiyelini ortaya koymuştur.

 

Trakya bölgesi ve özellikle Edirne ilinde tablolardan anlaşılacağı üzere avcılık kültürü; gerek arazi yapısı, gerek su kaynaklarıyla iç içelik gerekse de babadan görme alışkanlıklara bağlı olarak azami seviyede bulunmaktadır. Yıllar ilerledikçe ilk başlardaki yoğunluk ve talep doyum noktasından sonra azalmış kayıt altına alınan avcı sayısı üst seviyelerdeki yerini almıştır. Yeni yasal avcı olma talepleri kanunda belirtilen özellikleri yeni taşımaya başlayan genç nüfustan ve illegal faaliyet esnasında yakalananlardan uygulanan idari yaptırım kararlarından sonra oluşmaktadır.

 

Avcılık belgesini iptal ettirmeye yönelik olarak ana sebepler sağlık sorunları, maddi nedenler ve vefat olarak gösterilmektedir. Edirne ilinde 02.03.2012 tarihi itibari ile 4930 kişi fiili avcılık belgesine sahip ve aktif avcıdır.

 

Edirne ilinde bulunan Edirne ve Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğine bağlı ekipler yıl boyu denetimlerini sürdürmektedirler. Yapılan kontrol ve denetimlerde belgeli avcılarla görüşmeler yapılmakta sıkıntılar ve istekler avcılar tarafından dile getirilmekte ve akıllardaki sorulara cevap verilmeye çalışarak hem kontroller yapılmakta hem de yardımcı olunmaya çalışılmaktadır.

 

Bazı avcılar bilerek veya bilmeyerek MAK kararlarına ve 4915 Sayılı Kanuna aykırı hareketlerde bulunmaktadırlar. Kanuna ve karara aykırı hareket eden avcılar hakkında kabahat tutanağı düzenlenip idari yaptırım kararları alınmaktadır. Böyle bir olay Edirne ili, Uzunköprü ilçesi sınırları dâhilinde Salarlı köyü mevkiinde vuku bulmuş, ekibimiz denetim ve kontrol çalışması esnasında kaçak ve belgesiz avlanan 2 kişinin silahlı saldırısına maruz kalmışlardır. Silahlı saldırı sonucunda 1 koruma görevlisi alnından yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilmiştir. Görevini yerine getirirken göstermiş oldukları üstün çaba ve başarıdan dolayı Edirne Valiliği tarafından 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu 122. maddesi gereği TAKDİRNAME ile ödüllendirilmişlerdir.

 

Bu gibi istenmeyen olaylar ender de olsa meydana gelmekle birlikte koruma ve denetimler tüm hızıyla sürdürülmektedir.

 

Edirne İli dâhilinde Müdürlüğümüzce avcılara satılan avlanma pulları

Müdürlüğümüzce Doğaya Yaban Hayvanı  Salımı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü; doğadaki yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaban hayvanı popülâsyonunu dengede tutmak, neslini tüketmeden kontrollü avcılığı sağlayarak gelecek nesillerden ödünç alınan doğaya yaban hayatı yönünden katkı yapmak amacıyla 2005 yılında Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesini uygulamaya koymuştur.

 

2005 yılında uygulanmaya başlayan proje çerçevesinde 2005 yılında 3000 adet, 2006 yılında 2500 adet, 2007 yılında 2000 adet, 2008 yılında 2000 adet ve 2009 yılında 900 adet ve 2010 yılında da Temmuz ayı itibarı ile 1.000 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 11.400 adet sülün Edirne ili genelinde farklı ve önceden belirlenmiş bölgelerde doğaya yerleştirilmiştir.