Skip Navigation LinksAna Sayfa > Gala Gölü Milli Parkı > Gala Gölü Milli Parkı Tanıtımı

Gala Gölü Milli Parkı

İlimiz Enez ve İpsala İlçeleri arasında bulunan Galave Pamuklu göllerini kapsayan alan 5 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete'deyayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla "Gala Gölü MilliParkı" Türkiye’nin 36.Milli Parkı olarak ilan edilmiştir.

Gala Gölü Milli Parkı

GalaGölü Milli Parkı; 3.090 ha. sulak alan ve 3.000 ha. ormanlık alan olmak üzere toplam 6.090 ha. alandan oluşmaktadır. Milli Park alanı içerisinde, 163 kuş türü görülmekte olup, bu türlerin 46 türü yerli, 27 türü kış göçmeni ve 90 türü yaz göçmeni kuşlardır. Kuş çeşitlerini birarada görmek için en ideal zamanlar ilkbahar mevsiminde nisan ve mayıs ayları , sonbaharda ise eylül ve ekim aylarıdır. Balık türü olarak da 16 tür balık tespit edilmiş olup, yılan balığı, sudak,sazan ve turna gibi ekonomik değeri yüksek olan balıklarda mevcuttur.
Gala Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde insan faaliyetlerinden kaynaklı birçok etkenin (arazi kullanma, su ürünleri emvali üretim ve avcılığı, v.s.) alana olumsuz etkilerinin minimum seviyeye çekilebilmesinin sağlanması için 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’ nun 4. maddesi gereği   31 Temmuz 2009 tarihinde Uzun Devreli Gelişim Planı yapımı işi ihaleye verilmiş ve 15 Mayıs 2013 tarihinde plan onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

15 Ağustos 2014 tarihinde ise   harita ,jeolojik jeoteknik etüd raporu , koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı hazırlanması işi ihale edilmiştir. 

İmar planlarının onaylanmasını  müteakip 2015 yılında  gözlem kuleleri ve girişi kapıları yatırım programına alınacaktır.