Skip Navigation LinksAna Sayfa > Gala Gölü Milli Parkı > Gala Gölü Milli Parkı Balık Türleri

Gala Golunde Tespit Edilen Balık Turleri ve Bunların Mahalli Adları:

Latince adı               Türkçe adı
1- Perca fluviatilis L.         Perka
2- Rutilus rutilus L.          Kızılgoz
3- Cyprinus carpio L.          Sazan-Cortan
4- Soardinius erythrophtalmus L.     Kızılkanat
5- Carassius auratus L.         Bulgar Sazanı
6- Esox lucius L.            Turna Balığı
7- Abramis brama L.           Capak
8- Tinca tinca L.            Yeşil Sazan
9- Aspius aspius L.           Delice Balığı
10-Stizostedion lucioperca L.      Sudak
11-Blica bjoerkna L.           Tahta Balığı
12-Lepomis gibbosus L.          Guneş Balığı
13-Leuciscus cephalus L.         Tatlısu Kefalı
14-Anguilla anguilla L.         Yılan Balığı
15-Siluris glanis L.           Yayın Balığı
16-Astacus leptodactylus ESCHSCHOLZ   Kerevit

 Not: Cortan sazan balığının kucuğune denilmektedir.